Trening på treningssenter med legeerklæring (rehabilitering og opptrening)

Vi tilbyr fortsatt trening (både egentrening i helsestudio og PT) for de som trenger det av medisinske årsaker.

Kontakt oss for mer info!