Kampsport for barn og ungdom i Oslo

Kampsport for barn og ungdom fra 8-20 år.

På Grip Gym har vi 3 aldersgrupper på barne- og ungdomspartiene våre.

Barn (8-12 år):
For barn mellom 8-12 år har vi kampsport opptil 2 ganger pr uke innenfor grene brasiliansk jiu-jitsu. Se timeplanen for tider!

Ungdom (12-16 år):
For ungdom mellom 12-16 år har vi kampsport opptil 4 ganger pr uke innenfor grene brasiliansk jiu-jitsu og thaiboksing. Se timeplanen for tider!

Eldre ungdom (16-20 år):
For eldre ungdom mellom 16- 20 år år har vi kampsport opptil 2 ganger pr uke innenfor thaiboksing, i tillegg til sparring. Se timeplanen for tider!

Kampsport for barn og ungdom har mange fordeler fysisk, mentalt og sosialt;⁣⁣

⁣⁣✅ Bedre hukommelse og konsentrasjonsevner⁣⁣
✅ Bedre selvfølelse⁣⁣
✅ Bedre koordinasjon⁣⁣
✅ Disiplin og respekt⁣⁣
✅ Samarbeid og konflikthåndtering⁣⁣
✅ Selvforsvar⁣⁣
✅ Bedre fysisk helse og sunn livsstil⁣⁣
✅ Målsettinger og veien dit⁣⁣