Koronarutiner

Rutiner for smittevern som følge av Covid- 19 pandemien på Grip Gym (gjeldende fra 15.12.21, oppdateres fortløpende):  
  • Alle som besøker Grip Gym SKAL registrere seg ved ankomst, enten med kort/ app i porten eller ved å legge igjen navn og telefonnummer på liste ved inngang.
  • Alle som besøker Grip Gym bes holde en eksepsjonelt høy håndhygiene.
  • Ved påvist smitte av Covid- 19 plikter man å informere senteret dersom man har brukt dette i et tidspunkt det vil være rimelig å anta at man var smittet.
  • Ved trening i helsestudio skal alle plukke en sprayflaske med desinfeksjon ved ankomst, og kun bruke denne i hele oppholdet. Flaskene står på bordet ved porten, og settes på disken når man går.
  • Ingen adgang til senteret ved symptomer på sykdom eller nær kontakt med en bekreftet smitte før symptomer er borte og negativ test kan påvises.
  • Holde 1 meters avstand til andre der det er mulig.
  • Holde 2 meters avstand ved høyintensitetstreninger det er mulig, evt. nærmere dersom det er montert skillevegg (Grip Gym har plexiglass montert).
  • Trening for rehabilitering eller behandling er tillatt i mindre grupper med PT, fysioterapeut eller osteopat.