Capoeira, sal 1

Om timen: 

Capoeira

består av kampsport med elementer av rytme, musikk, dans, akrobatikk, bevegelighet, styrke og angrep og forsvarsteknikker

Medlemskap: Flexi

Alder: 14+

Uniform: Ingen krav

Utstyr: Ingen krav

Erfaring: Ingen krav

Privacy Preference Center